Chat with us, powered by LiveChat

Neurosonic DK

Sundhedsmæssige fordele baseret på forskning

Omfattende forskningsdata har påvist de positive virkninger vibrationer har på stofskiftet og helbredet samt de mulige anvendelser til lindring af stressrelaterede symptomer, forbedring af søvnkvaliteten, restitutionen og helbredet som helhed. Forskningsresultaterne underbygges også af tilbagemeldingerne fra tusindvis af tilfredse kunder, som vi har modtaget siden 2011.

Lidt historie og et kig frem i tiden

Neurosonic har været på markedet for vores kunder siden 2011. Feedback modtaget i løbet af næsten ti år fra tusindvis af kunder har bevist de positive effekter af vibration med henblik på søvnkvalitet, smertelindring, forbedret restitution og lindring af stress. Ud over de subjektive kundeoplevelser er vores teknologi også underbygget af omfattende videnskabelig dokumentation fra en række undersøgelser, som løbende bliver gennemført med henblik på at forbedre kvaliteten af vores produkter og for at forbedre deres positive virkninger på helbredet.

Søvn, stresshåndtering og restitution er af global interesse og meget oppe i tiden inden for velvære. Den opmærksomhed disse faktorer har modtaget, har ledt forskningen frem til de positive virkninger vibrationsbehandling har på helbred og velvære. Vi tror på, at vibrationsbehandling er på vej til at blive det næste store sundhedsfremmende produkt. Derfor vil vi gerne præsentere undersøgelserne ud fra vores anbefaling af, at du bruger Neurosonic-metoden til fremme af dit helbred og velvære.

Hvordan fungerer Neurosonic?

De afslappende Neurosonic-produkter udsender lavfrekvente vibrationer, som har en beroligende virkning på det autonome nervesystem. De leder kroppen frem til en meditationslignende tilstand, som lindrer stress, forbedrer restitutionen og genopretter de sunde søvnmekanismer. Der opnås forskellige virkninger i de forskellige effekt- og frekvensområder. Afslapnings- og restitutionsprogrammerne kan for eksempel hjælpe sportsudøvere eller stressede personer med at opnå hurtigere restitution, og aktiveringsprogrammerne øger koncentrationen og gør kroppen klar til fremtidige præstationer.

Neurosonic til lindring af søvnproblemer

En undersøgelse, der blev gennemført af søvnforskeren Markku Partinen på Helsinki Sleep Clinic (2013), undersøgte virkningerne af lavfrekvent Neurosonic-behandling på søvnkvaliteten hos patienter med primær insomni ved brug af 16 randomiserede komparative forsøg. Aktigrafmålinger af søvnen påviste en signifikant reduktion af bevægelserne under søvnen, hvilket var direkte forbundet med dybere søvn. Spørgeundersøgelser med tilknytning til forsøgene påviste også signifikante ændringer med henblik på angst og angsttilstande, som kan have en signifikant indflydelse på søvnen. 70 % af forsøgspersonerne blev hjulpet med fem behandlinger, som reducerede deres angst, obsessiv-kompulsive symptomer og angst betydeligt.

Heli Haapaniemis forskning (i 2013) fokuserede på virkningerne af Neurosonic-metoden ved behandling af stress og søvnproblemer. Undersøgelsen baserede sig på en række behandlinger med Neurosonic-stolen, vurdering af subjektive indtryk og målinger af biologiske signaler til måling af hjertets elektriske aktivitet (EEG, EMG og EKG). På baggrund af forskningsresultaterne kan det konkluderes, at metoden påvirkede funktionen af det autonome nervesystem ved at øge aktiviteten af det parasympatiske system, forbedre restitutionen og forbedre en del af det autonome nervesystem. Dette fremgik også af pulsvariationsresultaterne, som indikerede, at forsøgspersonerne var mere afslappede efter forsøgsperioden, end de var før.

Neurosonic til forbedring af restitution

En undersøgelse, der blev gennemført af Veera Ikonen (2013), undersøgte de akutte virkninger af den lavfrekvente Neurosonic-metode på fysiske og subjektive variabler med hensyn til restitution. Undersøgelsen målte den umiddelbare virkning af Neurosonic-metoden på hjertet i hviletilstand efter træning, pulsvariabiliteten, mælkesyreniveauet i blodet, fornemmelsen af restitution og søvnkvaliteten den efterfølgende nat. For at opsummere resultaterne af undersøgelsen lader det til, at en enkelt behandling med Neurosonic har en positiv virkning på aktiveringen af nervesystemet og på restitution efter træning.

Neurosonic bidrager til at lindre og håndtere stress

Fra et fysiologisk synspunkt øger stress kroppens alarmberedskab, hvilket betyder, at den sympatiske aktivitet i det autonome (uafhængige) nervesystem er fremherskende. De forsvarsmekanismer, som stress udløser i kroppen, øger kroppens energiforbrug og den fysiske præstation, hvilket for eksempel kommer til udtryk i form af en øget puls, øget blodtryk, øget blodsukker og en hurtigere vejrtrækning. Disse reaktioner er forbigående og passende, når det drejer sig om at hjælpe en person med at håndtere stress på kort sigt.

Det sympatiske nervesystem øger kroppens alarmberedskab, og dets modstykke, det parasympatiske nervesystem, fremmer restitution. Dette system styres hovedsageligt af vagusnerven. Den løber fra hjernestammen og ud til alle kroppens vigtigste organer såsom hjertet, lungerne og tarmene, og dermed har den en stor indflydelse på vores helbred. Aktivering af vagusnerven hjælper med at lindre stress, angst og betændelse, i og med at det parasympatiske nervesystem aktiveres. Selvom vagusnerven er en del af det autonome nervesystem, kan dens funktion blandt andet aktiveres ved hjælp af vejrtrækning og vibrationer. Disse faktorer påvirker neurotransmitterne i hjernen via vagusnerven og reducerer faktorer, der opretholder stresstilstanden.

Neurosonic påvirker immunsystemet og reducerer betændelser

Der findes forundersøgelser, som påviser, at vibrationer i hele kroppen reducerer betændelser i tarmen og opnår de samme sundhedsmæssige fordele på stofskiftet som træning og motion. I henhold til en af undersøgelserne øger både motion og vibration muskelmassen og insulinfølsomheden, især hos overvægtige. Vibrationer i hele kroppen påvirker også immunsystemet og øger antallet af cytokiner, som reducerer betændelser. Der findes også undersøgelser, som påviser, at angst blandt andet kan skyldes forkert belastning af tarmen, og at afbalanceret bakterieaktivitet i tarmen kan lindre negative stressreaktioner.

I henhold til undersøgelsen øger vibration også glukosetolerancen samt nyrernes funktion, hvilket mindsker de betændelsesfremmende faktorer og reducerer perifer neuropati. Vibration lader også til at have en indflydelse på kropssammensætningen, knogletætheden og mængden af fedt i kroppen.

I henhold til undersøgelserne og tilbagemeldingerne fra kunderne tyder det på, at vibration reducerer betændelse i tarmen og musklerne. Samtidig forbedres kroppens immunsystem, hvilket har en positiv effekt på forebyggelse og behandling af forskellige sygdomme, såsom MS, Alzheimers, Parkinsons syge og fibromyalgi.

Neurosonic er ikke medicinsk udstyr

Selvom der findes forskningsresultater og subjektive kundeoplevelser, som understøtter den forebyggende og terapeutiske virkning af vibrationsbehandling, er Neurosonic ikke medicinsk udstyr. Der er dog tale om en igangværende proces, og nye forskningsresultater og kundeoplevelser indsamles løbende.

Men det skal dog understreges, at Neurosonic ikke kan erstatte medicinsk behandling, der er ordineret af en læge, og det fjerner heller ikke årsagen til problemerne. Det kan dog i mange tilfælde understøtte medicinske behandlinger, for eksempel med henblik på at forbedre søvnkvaliteten. Selvom dette emne endnu ikke er blevet undersøgt for Neurosonic, har vi gennem kundernes oplevelser indsamlet mange oplysninger om Neurosonics revitaliserende virkning på stofskiftet og blodcirkulationen.