Chat with us, powered by LiveChat

Neurosonic DK

Erklæring om registrering af data til markedsføringsformål og fortrolig behandling af data

Oy Neurosonic Finland Ltd,

Saaristonkatu 1, FI-90100 Oulu, Finland

+358 10 201 1610

privacy@neurosonic.fi

Navnet på den dataansvarlige

Oy Neurosonic Finland Ltd

Y-tunnus: 2370999-5

Adresse: Saaristonkatu 1,

FI-90100 Oulu, Finland

Kommunikation med registret

+358 45 10 201 1610

privacy@neurosonic.fi

Navnet på registret

Oy Neurosonic Finland Ltd:n marketingregister

Formålet med behandlingen af personlige oplysninger

Personens kontaktoplysninger i registret anvendes til fremme af salget hos Oy Neurosonic Finland Ltd. Oplysningerne bruges også til marketingaktiviteter og andre oplysninger.

Oplysninger i registret

Registret omfatter følgende oplysninger. Afhængigt af brugen er behandlingen af nogle af oplysningerne obligatorisk.

• Personens navn

• Kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mailadresse)

• Nærmere oplysninger (yderligere oplysninger, som personen har angivet, såsom en gratis besked eller tilbagemeldinger)

• Andre identificerende oplysninger (herunder personens offentlige IP-adresse)

• Sporingsoplysninger (sporingsoplysninger til elektroniske marketingforanstaltninger)

• Cookie-oplysninger (læs mere om vores cookie-retningslinjer)Almindelige informationskilder

Oplysninger, der angives med personens samtykke, enten i formularer i onlinetjenesten eller i forbindelse med salgs- og præsentationsevents samt oplysninger, der indsamles automatisk af onlinetjenesten med henblik på analyse og udvikling af onlinetjenesten.

Behandling, videregivelse og lagring af oplysninger

Oplysningerne behandles inden for og uden for EU eller EØS. Oplysningerne videregives ikke til andre end Oy Neurosonic Finland Ltd. Oplysningerne lagres, så længe kundeforholdet kan anses for at være gyldigt og i en rimelig periode efter kundeforholdets ophør.

Sikkerhedsprincipper for registreringen

Oplysningerne i registret er placeret i beskyttede miljøer i henhold til lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Ret til indsigt og berigtigelse

Enhver person som indsender sine oplysninger til registret er berettiget til at få indsigt i sine egne oplysninger, der er lagret i registret, og til at få dem berigtiget. En anmodning om berigtigelse skal indsendes pr. e-mail til kontaktpersonens e-mailadresse. Som standard vil anmodningen blive tilknyttet de personlige oplysninger, der er forbundet med afsenderens e-mailadresse, medmindre afsenderen er identificeret på anden vis.

Andre rettigheder i forbindelse med behandlingen af personlige oplysninger

Enhver person er berettiget til at forhindre den dataansvarliges behandling af personlige oplysninger om ham eller hende med henblik på direkte marketing, fjernsalg eller andre formål med tilknytning til direkte marketing eller spørgeundersøgelser. Hvis en person ønsker at forebygge sådanne aktiviteter, kan han eller hun gøre dette ved at tage kontakt til den dataansvarlige via e-mail.