Chat with us, powered by LiveChat

Neurosonic DK

Anvendelsesbetingelser

Følgende anvendelsesbetingelser ("betingelserne") udgør en juridisk bindende aftale mellem dig ("bruger", "du" eller "dig") og Neurosonic Finland Oy, erhvervs-ID 2370999-5, Kansankatu 53, 90100 Oulu, FINLAND, ("Neurosonic", "vi", "vores" eller "os"). Disse betingelser gælder for din brug af Neurosonics produkter, software, websted (www.neurosonic.fi) og andre tjenesteydelser, der er nærmere beskrevet herunder i disse betingelser (herefter samlet betegnet som "tjenesten").

Bemærk venligst, at du skal have et Neurosonic-produkt, internetadgang til Neurosonics mobilapplikation og websted samt anden påkrævet software (hvis det er nødvendigt) for at kunne bruge tjenesten i fuldt omfang. Regelmæssige opdateringer af disse komponenter kan være påkrævede med henblik på forbedre ydelsen, og ydelsen af tjenesten som helhed kan blive påvirket af ydelsen af enhver af disse komponenter. Du bærer ansvaret for at tilvejebringe din egen internetforbindelse og mobile apparater for at få adgang til tjenesten.

HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE BETINGELSER, MÅ DU IKKE TILGÅ OG/ELLER BRUGE TJENESTEN.

Hvis du bruger tjenesten på vegne af en virksomhed eller en anden juridisk enhed, vil denne enhed eller virksomhed muligvis have særskilte betingelser med os, men du er personligt bundet af nærværende betingelser. Hvis du ikke ønsker at blive bruger, må du ikke tilgå og/eller bruge tjenesten. Når du bliver bruger, bekræfter du, at du har læst og forstået vilkårene og bestemmelserne i nærværende betingelser, og at du accepterer at være bundet af indholdet deraf.

Ingen personer under 18 år eller personer, som er mindreårige i vedkommendes retskreds, må bruge tjenesten. I tilfælde af at du er 18 år eller derover, men alligevel er mindreårig i dit land, skal du indhente samtykke fra dine forældre eller din værge med henblik på brug af tjenesten og vedkommende skal gennemføre tilmeldingen på dine vegne.

Hovedpunkter

Følgende hovedpunkter er fremhævede for nemheds skyld. Disse hovedpunkter gælder ikke i stedet for de fuldstændige betingelser, og deres tilstedeværelse i dette afsnit betyder ikke, at de er beregnede til at erstatte eller tilsidesætte andre vilkår eller betingelser, som fremsættes af Neurosonic.

Hvad er det? Tjenesten giver brugerne mulighed for at slappe af på en meget effektiv måde. Der er 8 forskellige programmer til rådighed – fire til afslapning, to til aktivering og to til fysisk restitution.
Godkendelse? HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE BETINGELSER, MÅ DU IKKE TILGÅ OG/ELLER BRUGE TJENESTEN
Din alder. Ingen personer under 18 år eller personer, som er mindreårige i vedkommendes retskreds, må bruge tjenesten.
Dine personlige oplysninger. Bemærk venligst, at vilkårene og betingelserne for privatlivets fred og beskyttelse af dine personlige oplysninger reguleres af den fortrolighedserklæring, som du kan finde på vores websted under adressen https://neurosonic.fi/pages/privacy-notice


Bekræftelse

Når du bliver bruger af tjenesten, bekræfter du, at du har læst og forstået vilkår og bestemmelser i nærværende betingelser, og at du accepterer at være bundet af indholdet deraf.

Fortrolighed

Bemærk venligst, at vilkår og betingelser for privatlivets fred og beskyttelse af dine personlige oplysninger reguleres af den fortrolighedserklæring, som du kan finde på vores websted ("fortrolighedserklæring"). Hermed bekræfter du, at du har læst og accepterer vores fortrolighedserklæring. For at få adgang til fortrolighedserklæringen bedes du gå til https://neurosonic.fi/pages/privacy-notice

Hvad er tjenesten?

Tjenesten giver brugerne mulighed for at slappe af på en meget effektiv måde. Der er 8 forskellige programmer til rådighed – fire til afslapning, to til aktivering og to til fysisk restitution. Alle produkter gør brug af den samme lavfrekvente vibrationsbaserede mekanisme for at hjælpe brugernes muskler med at slappe af og restituere sig. Tjenesten leveres hovedsageligt ved hjælp af softwaren.

Din licens

I henhold til din accept og fortsatte overholdelse af disse betingelser og enhver anden relevant erklæring fra Neurosonic giver Neurosonic dig en ikke-eksklusiv begrænset og genkaldelig licens, der ikke kan overdrages eller gives i underlicens, til at tilgå og bruge tjenesten til personlige og ikke-erhvervsmæssige formål. Du accepterer, at du ikke må bruge tjenesten til andre formål.

Neurosonic eller dennes licensgivere ejer alle rettigheder til Neurosonic-tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, enhver ophavsret, alle varemærker, enhver viden og andre immaterielle ejendomsrettigheder, som udgør en del deraf. Du må ikke gengive (hverken i form af link, framing eller andre metoder), overføre, distribuere, lagre, ændre, dekompilere eller skabe afledte værker, vise offentligt eller udnytte nogen del af Neurosonic-tjenesten kommercielt, undtagen i det omfang det er nødvendigt med henblik på visning, download eller udskrivning (uden ændringer) i forbindelse med din personlige og ikke-erhvervsmæssige brug. Neurosonic og dennes licensgivere beholder alle rettigheder i forbindelse med Neurosonic-tjenesten, som Neurosonic ikke udtrykkeligt giver til dig. Enhver overtrædelse af disse betingelser giver Neurosonic ret til efter eget skøn at afvise eller blokere adgangen til Neurosonic-tjenesten med omgående virkning. I så fald er du forpligtet til omgående at destruere enhver kopi, du har lavet af nogen del af Neurosonic-tjenesten.

Du kan foreslå ændringer eller forbedringer af hele eller en hvilken som helst del af Neurosonic-tjenesten over for Neurosonic. Hvis du deler sådanne forslag med Neurosonic, giver du Neurosonic ejerskabet og alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med de pågældende forslag.

FORHOLDSREGLER OG FORBUDTE ANVENDELSER

Bemærk venligst, at Neurosonic-tjenesten ikke er beregnet til diagnosticering, behandling, kurering eller forebyggelse af nogen form for sygdom eller medicinske lidelser.

Oplysningerne og vejledningerne på webstedet eller i de sociale medier og tjenesten er udelukkende anført med henblik på afslappende og informative formål, og de kan ikke erstatte oplysninger og vejledning fra sundhedsfagligt personale eller læger. Du bør altid konsultere en læge, inden du begynder at bruge tjenesten, hvis dine fysiske aktiviteter er begrænsede, hvis du lider af en sygdom, eller hvis du er i tvivl.

Du må aldrig tilsidesætte råd fra sundhedsfagligt personale eller tøve med at søge sundhedsfaglig rådgivning, på grund af noget du har læst eller oplevet i forbindelse med tjenesten. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle sundhedsmæssige problemer, der måtte opstå ved brug af tjenesten.

Derudover er det vigtigt, at være opmærksom på kroppens reaktion. Hvis du for eksempel føler uventede, gentagne eller langvarige smerter, træthed eller ubehag på grund af brugen af tjenesten, anbefales det, at du konsulterer en læge, inden du fortsætter brugen af tjenesten. Oplysningerne og vejledningen i tjenesten kan være misvisende, hvis din krops funktioner og reaktioner adskiller sig betydeligt fra befolkningsgennemsnittet på grund af medicinske lidelser eller sjældne naturlige afvigelser.

ANSVARSFRASKRIVELSE

TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER". NEUROSONIC PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR EVENTUELLE AFBRYDELSER AF BRUGEN AF DENNE TJENESTE. NEUROSONIC AFGIVER INGEN LØFTER ELLER GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER INDFORSTÅEDE, MED HENBLIK PÅ MATERIALERNE ELLER TJENESTEN. NEUROSONIC FRASKRIVER SIG I DET FULDESTE OMFANG, SOM LOVEN TILLADER, ENHVER FORM FOR LØFTE OG GARANTI. UDEN AT BEGRÆNSE DET GENERELLE OMFANG AF DET FOREGÅENDE FRASKRIVER NEUROSONIC SIG I DET FULDESTE OMFANG, SOM LOVEN TILLADER, ENHVER (I) GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, (II) GARANTI MOD OVERTRÆDELSE AF TREDJEPARTERS IMMATERIELLE RETTIGHEDER ELLER EJENDOMSRETTIGHEDER, (III) GARANTI MED HENSYN TIL FORSINKELSER, AFBRYDELSER, FEJL ELLER UDELADELSER I FORBINDELSE MED TJENESTEN, (IV) GARANTI VEDRØRENDE OVERFØRSEL ELLER LEVERING AF TJENESTEN, (V) GARANTI MED HENSYN TIL UNØJAGTIGHEDER, FEJL, UDELADELSER ELLER RIGTIGHEDEN AF MATERIALERNE ELLER ANDRE OPLYSNINGER OG (VI) ANDRE GARANTIER VEDRØRENDE YDELSE, MANGLENDE YDELSE ELLER ANDRE HANDLINGER ELLER UDELADELSER FRA NEUROSONICS ELLER TREDJEPARTERS SIDE. ALLE MATERIALER ELLER ANDRE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TJENESTEN KAN BLIVE ÆNDRET UDEN FORUDGÅENDE VARSEL, OG VI FRASKRIVER OS ETHVERT ANSVAR FOR DISSE ÆNDRINGER.

Hvis den lokale lovgivning, som er gældende på købstidspunktet, kræver en garanti, vil en sådan garanti ydes i det omfang, som loven foreskriver. I den pågældende garantiperiode vil Neurosonic uden vederlag reparere eller udskifte enhver del af Neurosonic-tjenesten, som bliver defekt i den begrænsede garantis gyldighedsperiode. Du bærer ansvaret for eventuelle transportomkostninger. Erstatningsprodukterne kan være nye eller istandsatte, efter vores skøn. Den begrænsede garanti gælder ikke for (i) normal slitage, herunder ridser og buler, (ii) forbrugsdele, som udgør en del af Neurosonic-tjenesten, såsom batterier i styreenheder, medmindre der er opstået produktskader som følge af mangler i materialer eller på grund af produktionsfejl, (iii) skader, der skyldes, at Neurosonic-tjenesten ikke er blevet brugt i henhold til de anvisninger, der følger med Neurosonic-tjenesten, eller som kan findes på webstedet, (iv) skader, der skyldes ulykker, oversvømmelse, brand, misbrug eller forkert brug, (v) skader, der skyldes reparationer, eller skader, der skyldes manipulation eller ændring af Neurosonic-tjenesten udført af personer, der ikke er godkendt dertil af Neurosonic, eller (vi) brug af Neurosonic-tjenesten med andre programmer eller anden software end Neurosonics mobilapplikation.

Neurosonic forbeholder sig retten til at reparere eller udskifte Neurosonic-tjenesten eller dele deraf, eller til at tilbyde fuld refundering efter eget skøn. Disse retsmidler er dine eneste midler i forbindelse med ethvert garantikrav.

ANSVARSBEGRÆNSNING

NEUROSONIC KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER ANDRE PERSONER ELLER JURIDISKE ENHEDER PÅ NOGEN MÅDE FOR DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFERETLIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER, ELLER ANDRE SKADER, ERSTATNINGSANSVAR, OMKOSTNINGER, TAB ELLER UDGIFTER, DER OPSTÅR PÅ BAGGRUND AF DISSE BETINGELSER, ELLER SOM OPSTÅR PÅ BAGGRUND AF DIN TILGANG, BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT TILGÅ TJENESTEN ELLER ET WEBSTED MED TILKNYTNING TIL TJENESTEN, ELLER I FORBINDELSE MED ENHVER MANGLENDE YDELSE, FEJL, UDELADELSE, AFBRYDELSE, DEFEKT, FORSINKELSE AF DRIFTEN ELLER OVERFØRSLEN, COMPUTERVIRUS ELLER ANDRE SYSTEMFEJL, SELVOM NEUROSONIC ER BLEVET INFORMERET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE TAB ELLER SKADER. DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER, UANSET OM DET PÅSTÅEDE ERSTATNINGSANSVAR BASERER SIG PÅ KONTRAKTSFORHOLD, ANSVAR UDEN FOR KONTRAKTSFORHOLD, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDRE FORHOLD. IDET NOGLE RETSKREDSE IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER, ER NEUROSONICS ERSTATNINGSANSVAR I DISSE RETSKREDSE BEGRÆNSET I DET FULDESTE OMFANG, SOM LOVEN TILLADER.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at holde Neurosonic, dennes ledelse, direktører, medarbejdere, agenter og repræsentanter skadesløse og forsvare dem mod enhver form for skader, erstatningsansvar, omkostninger, tab og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), opståede på baggrund af eller i forbindelse med: (i) din brug af tjenesten eller andre materialer, (ii) enhver faktisk eller påstået overtrædelse af disse betingelser begået af dig, og/eller (iii) din overtrædelse af tredjeparters rettigheder.

DOMSTOLSKOMPETENCE, LOVVALG OG VÆRNETING

Tjenesten drives i Finland. Vi påstår ikke, at indholdet eller materialerne i tjenesten er egnede eller tilgængelige til brug andre steder. Hvis du tilgår tjenesten et andet sted end i Finland, accepterer du, at du gør dette på eget initiativ, og at du bærer ansvaret for at overholde de lokale love, hvis og i det omfang de lokale love er gældende for din brug af tjenesten.

Nærværende betingelser reguleres og fortolkes i henhold til den finske lovgivning. Enhver tvist, uoverensstemmelse eller fordring, der opstår mellem Neurosonic og dig på baggrund af eller i forbindelse med disse betingelser eller eksistensen, gyldigheden eller fortolkningen af en af betingelserne heri eller en af parternes overholdelse deraf, skal afgøres ved byretten i Helsinki i Finland som første instans.

ÆNDRINGER AF DISSE BETINGELSER

Neurosonic forbeholder sig retten til at modificere, ændre eller opdatere vilkår og bestemmelser i nærværende betingelser til enhver tid uden forudgående varsel. Ændringerne træder i kraft med omgående virkning, når de er blevet offentliggjort i tjenesten. Du er bundet af sådanne ændringer, og derfor bør du med jævne mellemrum besøge denne side for at gennemgå de aktuelt gældende anvendelsesbetingelser for tjenesten. Din fortsatte brug af tjenesten eller enhver webside eller funktion, der er tilgængelig igennem tjenesten, efter eventuelle ændringer er blevet offentliggjort, udgør en accept og bekræftelse af betingelserne og ændringerne deraf. Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker, at acceptere disse betingelser, må du ikke bruge tjenesten.

OPHØR

Betingelserne fortsætter med at gælde for dig, indtil enten du eller Neurosonic bringer aftalen til ophør. Du accepterer og bekræfter dog, at den begrænsede licens, du har givet i forbindelse med ethvert resultat, du har uploadet til tjenesten, herunder alle tilknyttede materialer, forsætter med at være gyldig i tolv (12) måneder efter udløb eller ophør af betingelserne eller dele deraf af hvilken som helst årsag.

Neurosonic kan til enhver tid bringe tjenesten til ophør eller blokere din adgang til tjenesten, herunder i tilfælde af uautoriseret brug af tjenesten og/eller manglende overholdelse af betingelserne fra din side, eller i tilfælde af mistanke derom. Hvis du eller Neurosonic bringer aftalen til ophør, eller hvis Neurosonic blokerer din adgang til tjenesten, accepterer du, at vi ikke bærer noget ansvar eller erstatningsansvar over for dig, og vi ikke tilbagebetaler beløb, som du har på din konto, i det fuldeste omfang som loven tillader.

MEDDELELSER

Alle spørgsmål herom kan sendes til:

Oy Neurosonic Finland Ltd.,

Saaristonkatu 1,

FI-90100 Oulu, FINLAND.